Copyright © 2013 - 2021  

 
Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Drukkerij Grootendorst of met haar partners. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Drukkerij Grootendorst. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie kunnen gericht worden aan:

Drukkerij Grootendorst
Havenstraat 28
3441 BK Woerden
E-mail: info@drukkerijgrootendorst.nl

  Bepaalde verwijzingen in deze internetsite kunnen mogelijk voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Drukkerij Grootendorst geen controle heeft. Drukkerij Grootendorst draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op de betreffende pagina’s.